Home / Polls

 

poll
 
 
0 && $pid!="" && $pantwoord!="") { $poll_result = mysql_query("SELECT id FROM poll where userid>0 and userid=".$_COOKIE["cuserid"]." and forumid='".$pid."' limit 1"); if ($poll_result) { if (mysql_numrows($poll_result)>=1) { echo "
Je hebt reeds gestemd op deze pollvraag.
"; } else { $result = mysql_query("insert into poll values (null,'".htmlentities($pid, ENT_QUOTES)."','".htmlentities($_COOKIE["cuserid"], ENT_QUOTES)."','".htmlentities($pantwoord, ENT_QUOTES)."')"); $retval=mysql_insert_id(); if ($retval!=0 && $retval!="") { echo "

Jouw stem is opgeslagen.

"; } else { echo "
Er is een fout opgetreden bij het opslaan van je stem.
"; } } } } else { echo "
Er is een probleem met de database.
"; } } else { echo "
Je bent niet ingelogd. Om te kunnen stemmen moet je (geregistreerd en) ingelogd zijn.

Vul links je logingegevens in en log in, of klik hier om je te registreren.
"; } } $id = gval("id"); if ($id>0) { $sql = "SELECT a.id, a.pollvraag, a.lastreplydatum, a.lastreplyby, a.username, a.onderwerp, a.bericht FROM forumberichten AS a WHERE a.pollvraag='ja' AND a.forumid=26 AND a.topic=0 AND a.deleted='nee' AND id = \"".$id."\" LIMIT 1"; } else { $sql = "SELECT a.id, a.pollvraag, a.lastreplydatum, a.lastreplyby, a.username, a.onderwerp, a.bericht FROM forumberichten AS a WHERE a.pollvraag='ja' AND a.forumid=26 AND a.topic=0 AND a.deleted='nee' ORDER BY a.datum DESC LIMIT 1"; } $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $row = mysql_fetch_array($result); if ($row) { if ($row["pollvraag"]=="ja") { echo "
".$row["onderwerp"]."


"; $poll_voorpos=strpos(strtoupper($row["bericht"]),"[POLL]"); $poll_eindpos=strpos(strtoupper($row["bericht"]),"[/POLL]"); $poll_naeindpos=$poll_eindpos+7; $poll_vooreindpos=$poll_voorpos+6; $poll_eindeindpos=$poll_eindpos-$poll_voorpos-7; if ($poll_eindpos<=0) { $poll_eindpos=strlen($row["bericht"]); $poll_naeindpos=$poll_eindpos; $poll_vooreindpos=0; $poll_eindeindpos=$poll_eindpos; } $poll_vooropmerking=trim(chop(trim(substr($row["bericht"],0,$poll_voorpos)))); $poll_naopmerking=trim(chop(trim(substr($row["bericht"],$poll_naeindpos,2000)))); $poll_antwoorden=trim(chop(trim(substr($row["bericht"],$poll_vooreindpos,$poll_eindeindpos)))); $antwoord=explode("\n",$poll_antwoorden); $acnt=count($antwoord); $show_poll_form=0; $eigen_antwoord=-1; $qry="SELECT id,antwoord FROM poll where userid>0 and userid=".$_COOKIE["cuserid"]." and forumid='".$row["id"]."' limit 1"; $poll_result = mysql_query($qry); if ($poll_result) { if (mysql_num_rows($poll_result)>=1) { $show_poll_form=0; $poll_row=mysql_fetch_array($poll_result); $eigen_antwoord=$poll_row["antwoord"]; } else { $show_poll_form=1; } // als numrows>0 } else { // als poll_result $show_poll_form=1; } // als poll_result if ($thisislocked=="ja") { $show_poll_form=0; } if ($show_poll_form==1) { $pmsg=""; // $pmsg=formpost(nvervang(nl2br(geticons($poll_vooropmerking)))); $pmsg.="
\n\n"; for ($p=0;$p<$acnt;$p++) { $pmsg.="
\n"; } $pmsg.=""; $pmsg.=""; $pmsg.=""; $pmsg.="
\n
\n
\n"; // $pmsg.=formpost(nvervang(nl2br(geticons($poll_naopmerking)))); } else { // als niet show_poll_form $qry="SELECT antwoord,count(antwoord) as aantal FROM poll where forumid='".$row["id"]."' group by antwoord order by antwoord desc"; $pollres = mysql_query($qry); for ($p=0;$p<$acnt;$p++) { $aantal[$p]=0; } $totaal=0; while ($pollrow=mysql_fetch_array($pollres)) { $aantal[$pollrow["antwoord"]]=$pollrow["aantal"]; $totaal=$totaal+max(0,$pollrow["aantal"]); } // $pmsg=stagster(nl2br($poll_vooropmerking)); $pmsg.="\n"; for ($p=0;$p<$acnt;$p++) { $percentage=round(($aantal[$p]/$totaal)*100,1); $breedte=round((50*$percentage)/100); $pmsg.="\n"; } $pmsg.="\n"; $pmsg.="
".$antwoord[$p]."".$percentage."% ".$percentage."%

Totaal: ".$totaal." stemmen
\n"; // $pmsg.=stagster(nl2br($poll_naopmerking)); } // einde else showpollform } // als pollvraag // einde pollpraag mysql_free_result($result); } echo $pmsg."


"; $id = $row["id"]; $sql = "SELECT * FROM forumberichten WHERE forumid=26 AND topic=".$id." AND deleted='nee' ORDER BY datum DESC"; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $numrows = mysql_num_rows($result); echo ""; if ($numrows<=0) { echo ""; } $x=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo "\n"; } echo "
Reacties
Schrijf zelf een reactie \"Reageer\"
Nog geen reacties
".ndate($row["datum"], "j F Y")." door ".$row["username"]."".dirReplace($row["htmlbericht"])."


"; echo ""; $sql = "SELECT id, onderwerp, datum FROM forumberichten WHERE forumid = 26 AND topic=0 AND pollvraag='ja' AND deleted='nee' ORDER BY datum DESC"; $result = mysql_query($sql) or die("Kan query niet uitvoeren"); $x=0; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo "\n"; } echo "
overige polls
".ndate($row["datum"], "j F Y")."".$row["onderwerp"]."
"; ?>

 

   
   

Steun Stichting 1Ouder: bankrekeningnummer 341631892 o.v.v. donatie